Kontakt

Sep 17, 2018

Užívání stránky

5nejlepsichseznamek.cz vám dává svolení k prohlížení techto stránek (www.5nejlepsichseznamek.cz) pro osobní a nekomercní využítí za predpokladu, že zachováte autorská práva obsažená a zmínená v puvodních materiálech nebo kopiích materiálu. Je zakázáno jakkoliv upravovat materiály obsažené na 5nejlepsichseznamek.cz. Je zakázáno reprodukovat, zobrazovat, distribuovat materiály pro jakékoliv verejné a komercní úcely. Jakékoliv použití techto materiálu na jiné webové stránce pro jakékoliv úcely je taktéž zákázano. Materiály na této stránce podléhají ochrane podle autorského práva a jakékoliv nepovolené užití muže znamenat porušení autorského zákona, ochranné známky a nebo jiných práv. prip porušení nekteré podmínky užívání ztrácíte právo využívat portál 5nejlepsichseznamek.cz a jste povinní okamžite znicit a smazat vytištené ci stažené marteriály.

Informace o omezeném rucení

(A) Uživatel výslovne souhlasí, že uživá 5nejlepsichseznamek.cz na vlastní riziko. Nerucíme za správnost, kompletnost nebo aktuálnost zmínených údaju. Tato stránka a informace na ní jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk.

(B)Ani 5nejlepsichseznamek.cz ani jeho partneri, jejich zamšestnanci, agenti, tretí strany poskytující obsah, poskytovatelé licence zarucují, že tato stránka nebude obsahovat chyby a bude k neprerušovane dispozici; výše zmínené strany se také nezarucují za výsledky prezentované touto webovou stránkou.

(C)5nejlepsichseznamek.cz, jeho dodavatelé, jakákoliv osoba nebo subjekt podílející se na tvorbe, produkci nebo distruci obsahu na této stránce nebo tretí strany zmínené na této stránce za žádných okolností nerucí za žádné škody (všetne, ovšem ne pouze omezené na neprímé, nahodilé, zvláštní, následné škody nebo takové vyplývající ze ztráty dat, zisku nebo prerušení obchodní cinnosti) vznikají z užívání nebo neschopnosti užívat tuto webovou stránku nebo stránky s ní spojené, at bylo omezené rucení na techto stránkách zmíneno nebo ne. Pokud užívání materiálu, infomrací nebo služeb nabízených na této stránce povede k nutnosti vykonání jiných služeb, oprav nebo úprav dat, neprebíráme odpovednost za vzniklé náklady.

Užívání analytických nástroju a cookies

Webová stránka využívá Google Analytics, nástroj pro webovou analýzu poskytovaný spolecností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory, které se ukládají na pocítac a pomáhají nám analyzovat, jak naši návštevnící používají naše stránky. Infomrace generovaná cookies o vašem uživání webové stránky (všetne vaší IP adresy) bude predán a uchován spolecností Google na serverech v USA. Google použije tyto údaje pro úcely vyhodnocení chování na webové stránce, vytvárení zpráv o užívání pro provozovatele stránky a poskytování dalších služeb tákajících se aktivity na webové stránce a používání internetu. Google muže infomrace také poskytnout tretím stranám, pokud je to vyžadováno zákonem, nebo pokud tretí strany zpracovávají informace jako zástupce Google. Google nebude propojovat vaši IP adresu s dalšími daty, kterými disponuje. Používání cookies mužete deaktivovat, pokud tak uciníte v príslušném nastavení svého webového prohlížece, mejte ale prosím na pameti, že pokud tak uciníte, mužete bát omezeni ve využívání všech funkcí webové stránky. Užíváním stránky dáváte souhlas se zpracováním svých dat spolecností Google zpusobem a pro úcely, které byly zmíneny výše.

Kontakt

Pokud máte další otázky, obratte se prosím na:


           

Prohlášení o inzerci

5nejlepsichseznamek.cz je nezávislý, profesionální porovnávač, který je pro uživatele zcela zdarma. Abychom udrželi bezplatnost celé služby, máme partnerství s některými z webových stránek z našeho seznamu. 
Photo Credits:
shutterstock.com